Cát đen, cát vàng, đá 1x2

Cát đen, cát vàng, đá 1x2

*  Cát đen sông Hồng:
    -  Loại hạt mịn có phù sa dùng để san lấp chở ôtô 22m3: 185.000 đ/ m3 
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở ôtô 3m3: 200.000 đ/ m3
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe CN (0,7m3): 200.000 đ/ xe
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe máy đóng bao: 25.000 đ/ bao

*  Cát vàng sông Lô:
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 330.000 đ/ m3
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe CN (0,7m3): 370.000 đ/ xe
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 35.000 đ/ bao
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở ôtô 3m3: 340.000 đ/ m3
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe CN (0,7m3): 380.000 đ/ xe (không trộn cát đen)
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe máy đóng bao: 35.000 đ/ bao

*  Đá 1x2 Phủ Lý:
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 480.000 đ/ m3
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe CN (0,7m3): 350.000 đ/ xe
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 35.000 đ/ bao

*  Đá 2x4 Phủ Lý:
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 480.000 đ/ m3
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe CN (0,7m3): 350.000 đ/ xe
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 35.000 đ/ bao

Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, ... HCC không bán các vật liệu nói trên.

Báo giá xây dựng
Xem trước dự toán
Thăm dò ý kiến

Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?

Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay "

Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu

Phương thức khác

Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện

Công trình tiêu biểu
Thương hiệu vật liệu xây dựng và thiết bị HCC sử dụng