Gạch xây

Gạch xây

Nội dung cơ bản mang tính phổ thông giúp bạn tìm hiểu thêm về gạch xây!

*   Chủng loại, đặc điểm:
-   Trên thị trường có nhiều loại gạch xây khác nhau như: gạch chỉ đặc, gạch lỗ, gạch ép không nung, … tại miền bắc Việt Nam
-   Gạch chỉ đặc đất nung: 65 x 90 x 210 mm. Mác gạch 75 kg/ cm², trọng lượng  2,3 kg/ viên
-   Gạch hai lỗ đất nung: 65 x 90 x 210 mm. Mác gạch 75 kg/ cm², trọng lượng  1,9 kg/ viên
-   Gạch vữa xi măng ép không nung có nhiều loại trên thị trường nhưng không được sử dụng phổ biến
-   Khối lượng xây gạch chỉ đặc: 1800 kg/ m³
-   Khối lượng xây gạch lỗ: 1500 kg/ m³
*   Sản phẩm HCC thường sử dụng:
-   Đối với bậc cầu thang, hoặc tường ngăn trong nhà: sử dụng GẠCH LỖ
-   Các nhu cầu xây gạch còn lại: sử dụng GẠCH CHỈ ĐẶC

Nguồn: HCC

Báo giá xây dựng
Xem trước dự toán
Thăm dò ý kiến

Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?

Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay "

Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu

Phương thức khác

Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện

Công trình tiêu biểu
Thương hiệu vật liệu xây dựng và thiết bị HCC sử dụng